Oferta

 • Diagnoza i konsultacja w Ośrodku Terapeutycznym Przystań Szkraba
 • wywiad z rodzicami 1,5 h
 • obserwacja dziecka 1 h
 • konsultacja
 • informacja zwrotna oraz propozycja programu terapii dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz wieku dziecka.
  Koszt 400zł
  Po zaakceptowaniu programu:

TOR I: 30 godzin tygodniowo
miejsce: Przedszkole niepubliczne Chatka Skrzatka ul. Żołny 24F
dokumenty potrzebne do rozpoczęcia terapii: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wytyczne z Ośrodka Terapeutycznygeo Przystań Szkraba dotyczące metod i sposobu postępowania w pracy z dzieckiem
koszt pakietu: ustalany indywidualnie
zawartość pakietu:

 • terapia indywidualna ( wg.ustaleń terapeutów i psychologów) metodami wybranymi PO konsultacji i dopasowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka
 • terapia grupowa metodami: Weronika Sherborne, MDS (metoda dobrego startu), SI (integracja sensoryczna), dogoterapia itp.
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • zabawa ukierunkowana z rówieśnikami oraz pozostałymi dziećmi w przedszkolu
 • zabawa swobodna pod okiem nauczyciela wspomagającego lub terapeuty cienia
 • zajęcia wspomagające integrację ze środowiskiem przedszkolnym oraz z rówieśniczym
 • zajęcia przygotowujące dziecko do funkcjonowania przedszkolnego i codziennego ( trening czystości, umiejętności społeczne, trening komunikacji)
 • zajęcia z zakresu wczesnej interwencji
 • trening budowania relacji rówieśniczych i rozwijania samodzielności
 • uczestnictwo dziecka w wycieczkach, wyjazdach, wydarzeniach przedszkolnych, branie udziału w przedstawieniach i czynny udział w życiu przedszkola
 • indywidualne podejście (dostosowanie dnia do potrzeb, możliwości i samopoczucia)
 • obszerna informacja zwrotna dla rodzica/opiekuna na temat " dnia w przedszkolu" od osób zajmujących się dzieckiem: psychologa, terapeuty, logopedy oraz pedagogów
 • konsultacje z terapeutą prowadzącym – raz w miesiącu na temat przebiegu terapii i postępów podopiecznego oraz omówienie zaleceń każdej z osób zajmujących się dzieckiem
 • ścisła współpraca z rodzicem, terapeutą prowadzącym, cieniem, wychowawcą grupy, psychologiem oraz logopedą
 • raz w miesiącu spotkanie z psychologiem przedszkolnym/logopedą lub pedagogiem na temat postępów/zaleceń/pomysłów dotyczących funkcjonowania dziecka w placówce
 • szkolenie i monitorowanie zespołu zajmującego się wychowankiem przez terapeutę prowadzącego
 • stały dostęp i wsparcie przez psychologa przedszkolnego oraz pedagoga – pracujących na co dzień w przedszkolu.