Żłobek Intuicyjny z pedagogiką Montessori i elementami SI.

Montessori w Chatce
Przygotowane otoczenie w pedagogice Montessori to miejsce, w którym dziecko może zaangażować ręce, umysł, zmysły, gdzie wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu. Regały i półki są ustawione w taki sposób, aby dzieci mogły swobodnie do nich sięgnąć. Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno – rozwojowych, uporządkowanych tematycznie. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie.

Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. Praca montessoriańska angażuje ręce, umysł i zmysły. W ten sposób dziecko rozwija swoją wyobraźnię, zbiera potrzebne doświadczenia. Abstrakcyjne pojęcia stają się jaśniejsze, a zdobywanie wiedzy staje się radością.
Daj mi czas…
To prośba naszych dzieci zwrócona do nas dorosłych o uszanowanie ich tempa rozwoju i prawa do pozyskiwania samodzielności.
Jak często przerywamy jakąś czynność naszemu dziecku – małemu człowiekowi, mówiąc: „daj mi – ja to zrobię szybciej”? Przecież dziecko wykonując proste czynności samoobsługowe (zapinanie guziczków, nakładanie ubranka, mycie rączek, czy samodzielne jedzenie) zdobywa niezależność, zdobywając nowe doświadczenia buduje swój charakter.

W naszej placówce przede wszystkim DAJEMY DZIECIOM CZAS by pod okiem doświadczonych opiekunów miały możliwość budować swoją samodzielność zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju.

Czy zauważyłaś u swojego dziecka moment, w którym opanowało ono nową umiejętność? Na przykład nasze niemowlę nauczyło się chwytać swoją nóżkę, albo chodzące małe dziecko po raz pierwszy pokonało samodzielnie kilka stopni. Czy widziałeś tę koncentrację i radość, która mu towarzyszy? Czy zauważyłeś, że skoro raz się udało, dziecko powtarza tę czynność jeszcze wielokrotnie za każdym razem z takim samym zaangażowaniem i zadowoleniem?

Jeśli tak to zaobserwowałeś fenomen, który Maria Montessori nazwała FAZĄ WRAŻLIWĄ – czyli ten szczególny moment w życiu dziecka kiedy ma ono umysł otwarty i chłonny na opanowanie tej jednej specyficznej umiejętności czy czynności. Nauka następuje, samoistnie i bez wysiłku, dając dziecku wiele radości.

Zaletą metody Marii Montessori jest wykorzystanie naturalnego potencjału rozwojowego, który tkwi w dziecku.

Opiekun Montessori obserwuje dzieci, podąża za indywidualnym tokiem rozwoju każdego z nich. Zauważa pojawiające się fazy wrażliwe u poszczególnych podopiecznych. Rola opiekuna polega na prezentacji pomocy montessorianskiej, zabawy czy ćwiczenia wspomagającego rozwój umiejętności, którą w danym momencie fascynuje się dziecko.

Podstawowe zasady metody Montessori przestrzegane przez opiekunów Żłobka Montessori, wspomagające rozwój dziecka:

ZASADA WOLNOŚCI WYBORU, czyli możliwość swobodnego wyboru przez dziecko materiału do ćwiczeń i zabawy, miejsca i czasu pracy. Zasada ta umożliwia samodzielną aktywność  dziecka zgodną z jego fazami rozwoju i potrzebami. Jest ograniczona tylko porami posiłków i odpoczynku poobiedniego.

ZASADA PORZĄDKU dopełniająca zasadę wolności wyraża się w tym, że każdy przedmiot ma swoje miejsce w sali, dziecko wie, że ma odnieść przedmiot tam skąd go wzięło. Każde dziecko ma swoje miejsce (krzesełko, leżak, szufladę, ręcznik itd.) i wie, co do niego należy.

Maria Montessori mówiła, że dzieci kochają porządek. Potwierdza się to w obserwacjach opiekunów. Nie uda się próba posadzenia dziecka na krześle kolegi, nawet jeśli jest wolne, a danego dziecka nie ma w placówce. Dziecko będzie protestowało i pozostałe dzieci również. Dzieci bardzo przestrzegają ustalonego porządku, szczególnie te najstarsze, czyli trzylatki.
Kolejna zasada – ZASADA PRZESTRZEGANIA GRANIC. Opiekun nie pomaga dziecku wbrew jego woli.  Daje mu szansę doświadczyć swoich granic, opiekun wie, że niechciana  pomoc stanowi blokadę w rozwoju.